ï»? 2019布里斯托尔城队vs加的夫城视频直播,布里斯托尔城队vs加的夫城交战记录 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="布里斯托尔城队vs加的夫城,布里斯托尔城队vs加的夫城全场录像,布里斯托尔城队vs加的夫城视频直播"> <meta name="description" content="体育吧为您提供布里斯托尔城队VS加的夫城视频直播、布里斯托尔城队VS加的夫城文字直播、布里斯托尔城队VS加的夫城全场录像回放、布里斯托尔城队VS加的夫城比赛视频集锦、布里斯托尔城队VS加的夫城最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/1140vs3/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="wrap"> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">布里斯托尔城队vs加的夫城数据对比</span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank"> <script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"eb56104be07eb3390e7e7432b960ce8bb9a878cf-1573068036-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1140.jpg" alt="布里斯托尔城é˜? title="布里斯托尔城é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1140.jpg" alt="布里斯托尔城é˜? title="布里斯托尔城é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue">布里斯托尔城é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_win">èƒ?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_3.jpg" alt="加的夫城" title="加的夫城" style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_3.jpg" alt="加的夫城" title="加的夫城"></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="cBlue">加的夫城</a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">布里斯托尔城é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?2æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_840/" target="_blank" class="cBlue" title="巴恩斯利">巴恩斯利</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/840vs1140/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue" title="布里斯托尔城">布里斯托尔城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?7æ—?21:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue" title="布里斯托尔城">布里斯托尔城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs776/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue" title="布里斯托尔城">布里斯托尔城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs832/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_832/" target="_blank" class="cBlue" title="查尔顿竞技">查尔顿竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1003/" target="_blank" class="cBlue" title="卢顿">卢顿</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1003vs1140/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue" title="布里斯托尔城">布里斯托尔城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?5æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue" title="布里斯托尔城">布里斯托尔城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs777/" target="_blank">1-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_777/" target="_blank" class="cBlue" title="雷丁">雷丁</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">加的夫城</a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?2æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="cBlue" title="加的夫城">加的夫城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs780/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_780/" target="_blank" class="cBlue" title="伯明翰城">伯明翰城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?7æ—?20:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_8/" target="_blank" class="cBlue" title="斯旺è¥?>斯旺è¥?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/8vs3/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="cBlue" title="加的夫城">加的夫城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?3æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_912/" target="_blank" class="cBlue" title="米尔沃尔">米尔沃尔</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/912vs3/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="cBlue" title="加的夫城">加的夫城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="cBlue" title="加的夫城">加的夫城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs829/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_829/" target="_blank" class="cBlue" title="谢菲尔德星期ä¸?>谢菲尔德星期ä¸?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?5æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_19/" target="_blank" class="cBlue" title="西布罗姆维奇">西布罗姆维奇</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/19vs3/" target="_blank">4-2</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3/" target="_blank" class="cBlue" title="加的夫城">加的夫城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/2vs1140/" target=_blank>阿斯顿维拉vs布里斯托尔城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/840vs1140/" target=_blank>巴恩斯利vs布里斯托尔城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/780vs1140/" target=_blank>伯明翰城vs布里斯托尔城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/779vs1140/" target=_blank>布莱克本vs布里斯托尔城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs775/" target=_blank>布里斯托尔城vs 女王公园巡游è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs840/" target=_blank>布里斯托尔城vs巴恩斯利</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs780/" target=_blank>布里斯托尔城vs伯明翰城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs778/" target=_blank>布里斯托尔城vs博尔é¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs779/" target=_blank>布里斯托尔城vs布莱克本</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs1020/" target=_blank>布里斯托尔城vs布伦特福å¾?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs832/" target=_blank>布里斯托尔城vs查尔顿竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs784/" target=_blank>布里斯托尔城vs德比éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs15/" target=_blank>布里斯托尔城vs富勒å§?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs836/" target=_blank>布里斯托尔城vs哈德斯菲尔德</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs6/" target=_blank>布里斯托尔城vs赫尔åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs3/" target=_blank>布里斯托尔城vs加的夫城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs182/" target=_blank>布里斯托尔城vs狼队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs5460/" target=_blank>布里斯托尔城vs狼队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs777/" target=_blank>布里斯托尔城vs雷丁</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs824/" target=_blank>布里斯托尔城vs利兹è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs1003/" target=_blank>布里斯托尔城vs卢顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs783/" target=_blank>布里斯托尔城vs米德尔斯å ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs912/" target=_blank>布里斯托尔城vs米尔沃尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs838/" target=_blank>布里斯托尔城vs诺丁汉森æž?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs837/" target=_blank>布里斯托尔城vs普雷斯顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs13/" target=_blank>布里斯托尔城vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs8/" target=_blank>布里斯托尔城vs斯旺è¥?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs776/" target=_blank>布里斯托尔城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs19/" target=_blank>布里斯托尔城vs西布罗姆维奇</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs829/" target=_blank>布里斯托尔城vs谢菲尔德星期ä¸?/a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs17/" target=_blank>加的夫城vs利物æµ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs12/" target=_blank>加的夫城vs曼彻斯特åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs773/" target=_blank>加的夫城vs托特纳姆热刺</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs1/" target=_blank>加的夫城vs阿森çº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs9/" target=_blank>加的夫城vs切尔è¥?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs10/" target=_blank>加的夫城vs曼彻斯特è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs182/" target=_blank>加的夫城vs狼队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs371/" target=_blank>加的夫城vs沃特福德</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs369/" target=_blank>加的夫城vs莱切斯特åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs4/" target=_blank>加的夫城vs埃弗é¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs20/" target=_blank>加的夫城vs西汉姆联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs370/" target=_blank>加的夫城vs伯恩茅斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs18/" target=_blank>加的夫城vs水晶å®?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs11/" target=_blank>加的夫城vs纽卡斯尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs930/" target=_blank>加的夫城vs布赖顿霍å¤?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs14/" target=_blank>加的夫城vs南安普敦</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs774/" target=_blank>加的夫城vs伯恩åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs15/" target=_blank>加的夫城vs富勒å§?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs836/" target=_blank>加的夫城vs哈德斯菲尔德</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>