ï»? 2019布里金城队vs安嫩竞技队视频直æ’?布里金城队vs安嫩竞技队交战记å½?- CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="布里金城队vs安嫩竞技é˜?布里金城队vs安嫩竞技队全场录åƒ?布里金城队vs安嫩竞技队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供布里金城队VS安嫩竞技队视频直播、布里金城队VS安嫩竞技队文字直播、布里金城队VS安嫩竞技队全场录像回放、布里金城队VS安嫩竞技队比赛视频集锦、布里金城队VS安嫩竞技队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/1347vs2212/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="wrap"> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">布里金城队vs安嫩竞技队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank"> <script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"1c8905c16b0f984402ef369a9cf4de67701925a6-1569755631-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img data-cfsrc="https://img.www.jzwxg.com/timg/team_1347.jpg" alt="布里金城é˜? title="布里金城é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://img.www.jzwxg.com/timg/team_1347.jpg" alt="布里金城é˜? title="布里金城é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue">布里金城é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://img.www.jzwxg.com/timg/team_2212.jpg" alt="安嫩竞技é˜? title="安嫩竞技é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://img.www.jzwxg.com/timg/team_2212.jpg" alt="安嫩竞技é˜? title="安嫩竞技é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue">安嫩竞技é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_win">èƒ?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?8æœ?3æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td>0-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">布里金城é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?9æœ?8æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城 ">布里金城 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1681/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1681/" target="_blank" class="cBlue" title=" 埃尔金城"> 埃尔金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?1æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_15945/" target="_blank" class="cBlue" title="斯坦豪斯摩尔 ">斯坦豪斯摩尔 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/15945vs1347/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title=" 布里金城"> 布里金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?4æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_7602/" target="_blank" class="cBlue" title="艾比安流æµ?>艾比安流æµ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/7602vs1347/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里é‡?>布里é‡?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?7æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里é‡?>布里é‡?/a></td><td></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="昆士æŸ?>昆士æŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城 ">布里金城 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1681/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1681/" target="_blank" class="cBlue" title=" 埃尔金城"> 埃尔金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">安嫩竞技é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?8æœ?3æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs2212/" target="_blank">0-1</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?7æœ?7æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_895/" target="_blank" class="cBlue" title="马瑟韦尔">马瑟韦尔</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/895vs2212/" target="_blank">4-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?7æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/2212vs1486/" target="_blank">0-5</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1486/" target="_blank" class="cBlue" title="格里诺克莫顿">格里诺克莫顿</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?7æœ?7æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1464/" target="_blank" class="cBlue" title="南部女王">南部女王</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs2212/" target="_blank">3-3</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?7æœ?3æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/2212vs1679/" target="_blank">0-1</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1679/" target="_blank" class="cBlue" title="邓巴é¡?>邓巴é¡?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs1347/" target=_blank>阿布罗斯vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7602vs1347/" target=_blank>艾比安流浪vs布里é‡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7599vs1347/" target=_blank>艾尔德里联vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9406vs1347/" target=_blank>爱丁堡vs布里é‡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1681/" target=_blank>布里金城 vs 埃尔金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs888/" target=_blank>布里金城 vs 邓迪FC</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs887/" target=_blank>布里金城 vs 邓迪联队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs6492/" target=_blank>布里金城 vs 法基å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1484/" target=_blank>布里金城vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs7599/" target=_blank>布里金城vs艾尔德里è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs2212/" target=_blank>布里金城vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1679/" target=_blank>布里金城vs邓巴é¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs7769/" target=_blank>布里金城vs东法å¤?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs10207/" target=_blank>布里金城vs福弗å°?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs7757/" target=_blank>布里金城vs拉茨流浪è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1342/" target=_blank>布里金城vs罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs7935/" target=_blank>布里金城vs蒙察æ–?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1345/" target=_blank>布里金城vs蒙特罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs7612/" target=_blank>布里金城vs斯青维尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs1682/" target=_blank>布里金城vs斯滕豪斯莫尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1679vs1347/" target=_blank>邓巴顿vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7769vs1347/" target=_blank>东法夫vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1680vs1347/" target=_blank>福弗尔竞技vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7757vs1347/" target=_blank>拉茨流浪者vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7935vs1347/" target=_blank>蒙察斯vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/896vs1347/" target=_blank>圣约翰斯通vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7612vs1347/" target=_blank>斯青维尔vs布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/15945vs1347/" target=_blank>斯坦豪斯摩尔 vs 布里金城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1682vs1347/" target=_blank>斯滕豪斯莫尔vs布里金城</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/2212vs1679/" target=_blank>安嫩竞技vs邓巴é¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/2212vs1486/" target=_blank>安嫩竞技vs格里诺克莫顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1347vs2212/" target=_blank>布里金城vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/895vs2212/" target=_blank>马瑟韦尔vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs2212/" target=_blank>南部女王vs安嫩竞技</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://img.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>