ï»? 2019旧扎戈拉贝罗队vs埃塔尔队视频直播,旧扎戈拉贝罗队vs埃塔尔队交战记录 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="旧扎戈拉贝罗队vs埃塔尔队,旧扎戈拉贝罗队vs埃塔尔队全场录像,旧扎戈拉贝罗队vs埃塔尔队视频直播"> <meta name="description" content="体育吧为您提供旧扎戈拉贝罗队VS埃塔尔队视频直播、旧扎戈拉贝罗队VS埃塔尔队文字直播、旧扎戈拉贝罗队VS埃塔尔队全场录像回放、旧扎戈拉贝罗队VS埃塔尔队比赛视频集锦、旧扎戈拉贝罗队VS埃塔尔队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/1548vs4641/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="wrap"> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">旧扎戈拉贝罗队vs埃塔尔队数据对比</span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank"> <script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"7a288831f83b4756cadc90c6b4c632da07501b9c-1573060956-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1548.jpg" alt="旧扎戈拉贝罗é˜? title="旧扎戈拉贝罗é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1548.jpg" alt="旧扎戈拉贝罗é˜? title="旧扎戈拉贝罗é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue">旧扎戈拉贝罗é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_4641.jpg" alt="埃塔尔队" title="埃塔尔队" style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_4641.jpg" alt="埃塔尔队" title="埃塔尔队"></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue">埃塔尔队</a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_win">èƒ?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?9æœ?1æ—?01:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td>2-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?1æ—?23:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td>1-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">旧扎戈拉贝罗é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?2æ—?23:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3523/" target="_blank" class="cBlue" title="卢多戈雷èŒ?>卢多戈雷èŒ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/3523vs1548/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?19:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4756/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4756/" target="_blank" class="cBlue" title="弗拉察博泰夫">弗拉察博泰夫</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?6æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4756/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4756/" target="_blank" class="cBlue" title="弗拉察博泰夫">弗拉察博泰夫</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?2æ—?01:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs1351/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1351/" target="_blank" class="cBlue" title="索非亚斯拉维äº?>索非亚斯拉维äº?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1548/" target="_blank" class="cBlue" title="旧扎戈拉贝罗">旧扎戈拉贝罗</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs1351/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1351/" target="_blank" class="cBlue" title="索非亚斯拉维äº?>索非亚斯拉维äº?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">埃塔尔队</a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?6æ—?21:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_960/" target="_blank" class="cBlue" title="索菲亚列夫斯åŸ?>索菲亚列夫斯åŸ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/960vs4641/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?1æœ?2æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_960/" target="_blank" class="cBlue" title="索菲亚列夫斯åŸ?>索菲亚列夫斯åŸ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/960vs4641/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?1æ—?00:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs4638/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4638/" target="_blank" class="cBlue" title="索菲亚中央陆å†?>索菲亚中央陆å†?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?6æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs4638/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4638/" target="_blank" class="cBlue" title="索菲亚中央陆å†?>索菲亚中央陆å†?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?01:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4642/" target="_blank" class="cBlue" title="鲁塞多瑙æ²?>鲁塞多瑙æ²?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4642vs4641/" target="_blank">0-2</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4641/" target="_blank" class="cBlue" title="埃塔å°?>埃塔å°?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs1548/" target=_blank>埃塔尔vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/16024vs1548/" target=_blank>茨亚斯科塞洛vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4756vs1548/" target=_blank>弗拉察博泰夫vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4641/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs埃塔å°?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs16024/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs茨亚斯科塞洛</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4756/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs弗拉察博泰夫</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs3523/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs卢多戈雷èŒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4642/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs鲁塞多瑙æ²?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs1705/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs普罗夫迪夫博泰夫</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs1350/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs普罗夫迪夫火车头</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs1351/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs索非亚斯拉维äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs960/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs索菲亚列夫斯åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4638/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs索菲亚中央陆å†?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs1546/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs瓦尔纳黑æµ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1548vs4643/" target=_blank>旧扎戈拉贝罗vs维托æ²?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/6551vs1548/" target=_blank>勒卡å†?女队 vs VK旧扎戈拉贝罗 女队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3523vs1548/" target=_blank>卢多戈雷茨vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4642vs1548/" target=_blank>鲁塞多瑙河vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1705vs1548/" target=_blank>普罗夫迪夫博泰夫vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1350vs1548/" target=_blank>普罗夫迪夫火车头vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1351vs1548/" target=_blank>索非亚斯拉维亚vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4640vs1548/" target=_blank>索菲亚九月vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7228vs1548/" target=_blank>索菲亚利夫斯基vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/960vs1548/" target=_blank>索菲亚列夫斯基vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4638vs1548/" target=_blank>索菲亚中央陆军vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13692vs1548/" target=_blank>特萨斯科塞洛vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1546vs1548/" target=_blank>瓦尔纳黑海vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4643vs1548/" target=_blank>维托沙vs旧扎戈拉贝罗</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs4638/" target=_blank>埃塔尔队vs索菲亚中央陆å†?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs7228/" target=_blank>埃塔尔队vs索菲亚利夫斯åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs3523/" target=_blank>埃塔尔队vs卢多戈雷èŒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs6833/" target=_blank>埃塔尔队vs旧扎戈拉贝罗</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs8201/" target=_blank>埃塔尔队vs普夫迪夫火车å¤?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs7227/" target=_blank>埃塔尔队vs索非亚斯拉维äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs6586/" target=_blank>埃塔尔队vs查洛摩利</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs6823/" target=_blank>埃塔尔队vs普罗夫迪夫博泰夫</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs7314/" target=_blank>埃塔尔队vs依塔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs0/" target=_blank>埃塔尔队vs维多è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs11214/" target=_blank>埃塔尔队vs华拉特莎</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs9359/" target=_blank>埃塔尔队vs多瑙</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs0/" target=_blank>埃塔尔队vs瑟特曼维里索菲亚</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4641vs13577/" target=_blank>埃塔尔队vsVS萨格æ‹?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>