ï»? 2020戈尔韦队vs阿斯隆城队直æ’?戈尔韦队vs阿斯隆城队视频直播|全场录像 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="戈尔韦队vs阿斯隆城é˜?戈尔韦队vs阿斯隆城队全场录åƒ?戈尔韦队vs阿斯隆城队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供戈尔韦队VS阿斯隆城队视频直播、戈尔韦队VS阿斯隆城队文字直播、戈尔韦队VS阿斯隆城队全场录像回放、戈尔韦队VS阿斯隆城队比赛视频集锦、戈尔韦队VS阿斯隆城队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/3957vs1643/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="layout cf mt30 info-panel team-detail"><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"aee095da41dc3b1b589850004bedcbd8a674d883-1580999750-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img class="fl mt30 t-logo" data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_3957.jpg" alt="戈尔韦队" style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_3957.jpg" alt="戈尔韦队"></noscript><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">戈尔韦队</p><p class="en">Galway United</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><div class="fl mt25 r-box t-name" style="width: 400px;"><div class="mt45 name" style="width: 400;padding-left: 45%;"><p class="cn" style="font-size: 50px;">VS</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1643.jpg" alt="阿斯隆城é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1643.jpg" alt="阿斯隆城é˜?></noscript><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">阿斯隆城é˜?/p><p class="en"> Athlone Town</p></div></div></div></div></div> <div class="hp-threeNav" style="width:1250px;padding-top:10px;"><div class="hp-threeNav-bd"><ul id="menu_MenuiteamList" class="hp-threeNav-item"><li class="on"><a href="/a/3957vs1643/">对阵首页</a></li><li><a href="/zhibo/3957vs1643/">视频直播</a></li><li><a href="/yuce/3957vs1643/">推荐预测</a></li><li><a href="/ask/3957vs1643/">赛事讨论</a></li><li class=""><a href="/shoufa/3957vs1643/">首发阵容</a></li><li class=""><a href="/wenzi/3957vs1643/">文字直播</a></li><li class=""><a href="/luxiang/3957vs1643/">比赛视频</a></li><li class=""><a href="/news/3957vs1643/">赛事新闻</a></li><li class=""><a href="/live/dianjing/" target="_blank">电竞直播</a></li><li class=""><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5直播</a></li><li class=""><a href="/bifen/" target="_blank">比分直播</a></li></ul></div></div> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">戈尔韦队vs阿斯隆城队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_3957.jpg" alt="戈尔韦队" title="戈尔韦队" style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_3957.jpg" alt="戈尔韦队" title="戈尔韦队"></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue">戈尔韦队</a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1643.jpg" alt="阿斯隆城é˜? title="阿斯隆城é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1643.jpg" alt="阿斯隆城é˜? title="阿斯隆城é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue">阿斯隆城é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?9æœ?2æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?6æœ?9æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?4æœ?0æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td>0-4</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?3æœ?5æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td>1-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">戈尔韦队</a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?9æœ?2æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs3957/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1638/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1638/" target="_blank" class="cBlue" title="科布漫步è€?>科布漫步è€?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?1æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1641/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1641/" target="_blank" class="cBlue" title="利默里克">利默里克</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="SD戈尔éŸ?">SD戈尔éŸ?</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1334/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1334/" target="_blank" class="cBlue" title=" 科克åŸ?> 科克åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?7æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4248/" target="_blank" class="cBlue" title="卡宾特利">卡宾特利</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4248vs3957/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">阿斯隆城é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?6æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_7357/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里å…?>圣帕特里å…?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/7357vs1643/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?2æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs3957/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_3957/" target="_blank" class="cBlue" title="戈尔韦联">戈尔韦联</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4248/" target="_blank" class="cBlue" title="卡宾特利">卡宾特利</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4248vs1643/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?1æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1333/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1333/" target="_blank" class="cBlue" title="德罗赫达è?>德罗赫达è?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?7æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1641/" target="_blank" class="cBlue" title="利默里克">利默里克</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1641vs1643/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1643/" target="_blank" class="cBlue" title="阿斯隆城">阿斯隆城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1334/" target=_blank>SD戈尔éŸ?vs 科克åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs3957/" target=_blank>阿斯隆城vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1566vs3957/" target=_blank>布瑞流浪vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1333vs3957/" target=_blank>德罗赫达联vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1643/" target=_blank>戈尔韦联vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1566/" target=_blank>戈尔韦联vs布瑞流浪</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1333/" target=_blank>戈尔韦联vs德罗赫达è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs4248/" target=_blank>戈尔韦联vs卡宾特利</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1638/" target=_blank>戈尔韦联vs科布漫步è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1348/" target=_blank>戈尔韦联vs朗福德城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1641/" target=_blank>戈尔韦联vs利默里克</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs2353/" target=_blank>戈尔韦联vs韦克斯福å¾?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1180/" target=_blank>戈尔韦联vs谢尔伯恩</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4248vs3957/" target=_blank>卡宾特利vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1638vs3957/" target=_blank>科布漫步者vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1348vs3957/" target=_blank>朗福德城vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1641vs3957/" target=_blank>利默里克vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/2353vs3957/" target=_blank>韦克斯福德vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1180vs3957/" target=_blank>谢尔伯恩vs戈尔韦联</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1566/" target=_blank>阿斯隆城vs布瑞流浪</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1333/" target=_blank>阿斯隆城vs德罗赫达è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs3957/" target=_blank>阿斯隆城vs戈尔韦联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs4248/" target=_blank>阿斯隆城vs卡宾特利</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1638/" target=_blank>阿斯隆城vs科布漫步è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1348/" target=_blank>阿斯隆城vs朗福德城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1641/" target=_blank>阿斯隆城vs利默里克</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs2353/" target=_blank>阿斯隆城vs韦克斯福å¾?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1643vs1180/" target=_blank>阿斯隆城vs谢尔伯恩</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1566vs1643/" target=_blank>布瑞流浪vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1333vs1643/" target=_blank>德罗赫达联vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1643/" target=_blank>戈尔韦联vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4248vs1643/" target=_blank>卡宾特利vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1638vs1643/" target=_blank>科布漫步者vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13290vs1643/" target=_blank>郎福德城vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1348vs1643/" target=_blank>朗福德城vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1641vs1643/" target=_blank>利默里克vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7357vs1643/" target=_blank>圣帕特里克vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7357vs1643/" target=_blank>圣帕特里克U19 vs 阿斯隆城U19</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/2353vs1643/" target=_blank>韦克斯福德vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1180vs1643/" target=_blank>谢尔伯恩vs阿斯隆城</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">热门对阵</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_hotVsTeam" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1643/">戈尔韦联vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1334/">SD戈尔éŸ?vs 科克åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1348vs1643/">朗福德城 vs 阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13290vs1643/">郎福德城vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7357vs1643/">圣帕特里克U19 vs 阿斯隆城U19</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1638/">戈尔韦联vs科布漫步è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4248vs1643/">卡宾特利vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1641/">戈尔韦联vs利默里克</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1333/">戈尔韦联vs德罗赫达è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1566vs1643/">布瑞流浪vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1566/">戈尔韦联vs布瑞流浪</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1638vs1643/">科布漫步者vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1180/">戈尔韦联vs谢尔伯恩</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1643/">戈尔韦联vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1333vs1643/">德罗赫达联vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs4248/">戈尔韦联vs卡宾特利</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1348vs1643/">朗福德城vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs1348/">戈尔韦联vs朗福德城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1180vs1643/">谢尔伯恩vs阿斯隆城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3957vs2353/">戈尔韦联vs韦克斯福å¾?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">推荐球队</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_showAbout" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com">足球直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com">CC体育å?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/shijiebei/">世界杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yazhoubei/">亚洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/ozb/">欧洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/og/">欧冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yg/">亚冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yc/">英超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/dj/">德甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/fj/">法甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yj/">意甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/xj/">西甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zc/">中超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/NBA/">NBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/CBA/">CBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zj/">中甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/ppq/">乒乓球直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/dianjing/">电竞直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/snk/">斯诺克直æ’?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>