ï»? 2019悉尼国王队vs伊拉瓦拉老鹰队视频直æ’?悉尼国王队vs伊拉瓦拉老鹰队交战记å½?- CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="悉尼国王队vs伊拉瓦拉老鹰é˜?悉尼国王队vs伊拉瓦拉老鹰队全场录åƒ?悉尼国王队vs伊拉瓦拉老鹰队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供悉尼国王队VS伊拉瓦拉老鹰队视频直播、悉尼国王队VS伊拉瓦拉老鹰队文字直播、悉尼国王队VS伊拉瓦拉老鹰队全场录像回放、悉尼国王队VS伊拉瓦拉老鹰队比赛视频集锦、悉尼国王队VS伊拉瓦拉老鹰队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/4769vs4776/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="wrap"> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">悉尼国王队vs伊拉瓦拉老鹰队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank"> <img src="" alt="悉尼国王é˜? title="悉尼国王é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue">悉尼国王é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank"> <img src="" alt="伊拉瓦拉老鹰é˜? title="伊拉瓦拉老鹰é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue">伊拉瓦拉老鹰é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?3æ—?11:50</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title="悉尼国王 ">悉尼国王 </a></td><td></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title=" 伊拉瓦拉老鹰 "> 伊拉瓦拉老鹰 </a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?1æœ?5æ—?11:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title="伊拉瓦拉老鹰 ">伊拉瓦拉老鹰 </a></td><td></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title=" 悉尼国王 "> 悉尼国王 </a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">悉尼国王é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?0æœ?2æ—?14:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title="悉尼国王 ">悉尼国王 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4769vs4774/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4774/" target="_blank" class="cBlue" title=" 阿德莱德36äº?"> 阿德莱德36äº?</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?4æ—?17:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4757/" target="_blank" class="cBlue" title="坎斯大班 ">坎斯大班 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4757vs4769/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title=" 悉尼国王 "> 悉尼国王 </a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?2æ—?11:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4760/" target="_blank" class="cBlue" title="珀斯野çŒ?>珀斯野çŒ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4760vs4769/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title="悉尼国王">悉尼国王</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?3æœ?5æ—?16:50</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4935/" target="_blank" class="cBlue" title="墨尔本猛è™?">墨尔本猛è™?</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4935vs4769/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title=" 悉尼国王 "> 悉尼国王 </a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?8æ—?17:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4935/" target="_blank" class="cBlue" title="墨尔本猛è™?">墨尔本猛è™?</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4935vs4769/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4769/" target="_blank" class="cBlue" title=" 悉尼国王 "> 悉尼国王 </a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">伊拉瓦拉老鹰é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?0æœ?4æ—?00:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title="伊拉瓦拉老鹰 ">伊拉瓦拉老鹰 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs13432/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13432/" target="_blank" class="cBlue" title=" 阿维利诺"> 阿维利诺</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?1æ—?16:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title="伊拉瓦拉老鹰">伊拉瓦拉老鹰</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4774/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4774/" target="_blank" class="cBlue" title="阿德莱德36äº?>阿德莱德36äº?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?4æ—?16:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title="伊拉瓦拉老鹰">伊拉瓦拉老鹰</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4757/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4757/" target="_blank" class="cBlue" title="坎斯大班">坎斯大班</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?1æ—?18:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4760/" target="_blank" class="cBlue" title="珀斯野çŒ?">珀斯野çŒ?</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4760vs4776/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title=" 伊拉瓦拉老鹰 "> 伊拉瓦拉老鹰 </a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?6æ—?21:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_4776/" target="_blank" class="cBlue" title="伊拉瓦拉老鹰 ">伊拉瓦拉老鹰 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs61/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_61/" target="_blank" class="cBlue" title=" 卡塔尼亚"> 卡塔尼亚</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4768vs4769/" target=_blank>布里斯班子弹vs 悉尼国王</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4757vs4769/" target=_blank>坎斯大班 vs 悉尼国王 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4935vs4769/" target=_blank>墨尔本猛è™?vs 悉尼国王 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4760vs4769/" target=_blank>珀斯野猫vs悉尼国王</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4769vs4774/" target=_blank>悉尼国王 vs 阿德莱德36äº?</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4769vs4760/" target=_blank>悉尼国王 vs 珀斯野çŒ?</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4769vs4775/" target=_blank>悉尼国王 vs 新西兰破坏è€?</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4769vs4776/" target=_blank>悉尼国王 vs 伊拉瓦拉老鹰 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4769/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 悉尼国王 </a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13632vs4776/" target=_blank>弗兰卡维æ‹?vs 伊拉瓦拉老鹰</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4935vs4776/" target=_blank>墨尔本猛è™?vs 伊拉瓦拉老鹰 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4760vs4776/" target=_blank>珀斯野çŒ?vs 伊拉瓦拉老鹰 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4769vs4776/" target=_blank>悉尼国王 vs 伊拉瓦拉老鹰 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4774/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰vs 阿德莱德36äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs13432/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 阿维利诺</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs61/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 卡塔尼亚</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4757/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 坎斯大班 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs7070/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 雷吉çº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4769/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 悉尼国王 </a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4775/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰 vs 新西兰破坏è€?</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4774/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰vs阿德莱德36äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4776vs4757/" target=_blank>伊拉瓦拉老鹰vs坎斯大班</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>