ï»? 2020维冈竞技队vs斯托克城视频直播,维冈竞技队vs斯托克城交战记录 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="维冈竞技队vs斯托克城,维冈竞技队vs斯托克城全场录像,维冈竞技队vs斯托克城视频直播"> <meta name="description" content="体育吧为您提供维冈竞技队VS斯托克城视频直播、维冈竞技队VS斯托克城文字直播、维冈竞技队VS斯托克城全场录像回放、维冈竞技队VS斯托克城比赛视频集锦、维冈竞技队VS斯托克城最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/776vs13/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="layout cf mt30 info-panel team-detail"><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"32523097daa3fd4e65dc98368f49a8aee08f9f5c-1579370211-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img class="fl mt30 t-logo" data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_776.jpg" alt="维冈竞技é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_776.jpg" alt="维冈竞技é˜?></noscript><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">维冈竞技é˜?/p><p class="en">Wigan Athletic</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><div class="fl mt25 r-box t-name" style="width: 400px;"><div class="mt45 name" style="width: 400;padding-left: 45%;"><p class="cn" style="font-size: 50px;">VS</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" data-cfsrc="http://images.www.jzwxg.com/timg/team_13.jpg" alt="斯托克城é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img class="fl mt30 t-logo" src="http://images.www.jzwxg.com/timg/team_13.jpg" alt="斯托克城é˜?></noscript><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">斯托克城é˜?/p><p class="en">Stoke City</p></div></div></div></div></div> <div class="hp-threeNav" style="width:1250px;padding-top:10px;"><div class="hp-threeNav-bd"><ul id="menu_MenuiteamList" class="hp-threeNav-item"><li class="on"><a href="/a/776vs13/">对阵首页</a></li><li><a href="/zhibo/776vs13/">视频直播</a></li><li><a href="/yuce/776vs13/">推荐预测</a></li><li><a href="/ask/776vs13/">赛事讨论</a></li><li class=""><a href="/shoufa/776vs13/">首发阵容</a></li><li class=""><a href="/wenzi/776vs13/">文字直播</a></li><li class=""><a href="/luxiang/776vs13/">比赛视频</a></li><li class=""><a href="/news/776vs13/">赛事新闻</a></li><li class=""><a href="/live/dianjing/" target="_blank">电竞直播</a></li><li class=""><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5直播</a></li><li class=""><a href="/bifen/" target="_blank">比分直播</a></li></ul></div></div> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">维冈竞技队vs斯托克城数据对比</span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_776.jpg" alt="维冈竞技é˜? title="维冈竞技é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_776.jpg" alt="维冈竞技é˜? title="维冈竞技é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue">维冈竞技é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank"> <img data-cfsrc="http://images.www.jzwxg.com/timg/team_13.jpg" alt="斯托克城" title="斯托克城" style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="http://images.www.jzwxg.com/timg/team_13.jpg" alt="斯托克城" title="斯托克城"></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue">斯托克城</a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?3æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td>2-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td>0-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?2æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?4æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">维冈竞技é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?1æœ?8æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_8/" target="_blank" class="cBlue" title="斯旺è¥?>斯旺è¥?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/8vs776/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?1æœ?1æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs1140/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1140/" target="_blank" class="cBlue" title="布里斯托尔城">布里斯托尔城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?1æœ?5æ—?01:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_369/" target="_blank" class="cBlue" title="莱切斯特åŸ?>莱切斯特åŸ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/369vs776/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?1æœ?1æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_780/" target="_blank" class="cBlue" title="伯明翰城">伯明翰城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/780vs776/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?9æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_838/" target="_blank" class="cBlue" title="诺丁汉森æž?>诺丁汉森æž?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/838vs776/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_776/" target="_blank" class="cBlue" title="维冈竞技">维冈竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">斯托克城</a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?1æœ?8æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_19/" target="_blank" class="cBlue" title="西布罗姆维奇">西布罗姆维奇</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/19vs13/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?1æœ?1æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs912/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_912/" target="_blank" class="cBlue" title="米尔沃尔">米尔沃尔</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?1æœ?4æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1020/" target="_blank" class="cBlue" title="布伦特福å¾?>布伦特福å¾?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1020vs13/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?1æœ?1æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_836/" target="_blank" class="cBlue" title="哈德斯菲尔德">哈德斯菲尔德</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/836vs13/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?9æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_15/" target="_blank" class="cBlue" title="富勒å§?>富勒å§?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/15vs13/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13/" target="_blank" class="cBlue" title="斯托克城">斯托克城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/840vs776/" target=_blank>巴恩斯利vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/780vs776/" target=_blank>伯明翰城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/825vs776/" target=_blank>布拉德福å¾?vs 维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/779vs776/" target=_blank>布莱克本vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs776/" target=_blank>布里斯托尔城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1020vs776/" target=_blank>布伦特福德vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/832vs776/" target=_blank>查尔顿竞技vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/784vs776/" target=_blank>德比郡vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/15vs776/" target=_blank>富勒姆vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/836vs776/" target=_blank>哈德斯菲尔德vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/6vs776/" target=_blank>赫尔城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/3vs776/" target=_blank>加的夫城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/369vs776/" target=_blank>莱切斯特城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/777vs776/" target=_blank>雷丁vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/824vs776/" target=_blank>利兹联vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1003vs776/" target=_blank>卢顿vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/913vs776/" target=_blank>罗瑟汉姆vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/783vs776/" target=_blank>米德尔斯堡vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/912vs776/" target=_blank>米尔沃尔vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/775vs776/" target=_blank>女王公园巡游者vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/838vs776/" target=_blank>诺丁汉森林vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/837vs776/" target=_blank>普雷斯顿vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs776/" target=_blank>斯托克城vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/8vs776/" target=_blank>斯旺西vs维冈竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs5/" target=_blank>维冈 vs 诺维å¥?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs4/" target=_blank>维冈竞技 vs 埃弗é¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs774/" target=_blank>维冈竞技 vs 伯恩åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs2/" target=_blank>维冈竞技vs阿斯顿维æ‹?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs840/" target=_blank>维冈竞技vs巴恩斯利</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs780/" target=_blank>维冈竞技vs伯明翰城</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs17/" target=_blank>斯托克城vs利物æµ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs12/" target=_blank>斯托克城vs曼彻斯特åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs773/" target=_blank>斯托克城vs托特纳姆热刺</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs1/" target=_blank>斯托克城vs阿森çº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs9/" target=_blank>斯托克城vs切尔è¥?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs10/" target=_blank>斯托克城vs曼彻斯特è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs182/" target=_blank>斯托克城vs狼队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs371/" target=_blank>斯托克城vs沃特福德</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs369/" target=_blank>斯托克城vs莱切斯特åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs4/" target=_blank>斯托克城vs埃弗é¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs20/" target=_blank>斯托克城vs西汉姆联</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs370/" target=_blank>斯托克城vs伯恩茅斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs18/" target=_blank>斯托克城vs水晶å®?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs11/" target=_blank>斯托克城vs纽卡斯尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs930/" target=_blank>斯托克城vs布赖顿霍å¤?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs14/" target=_blank>斯托克城vs南安普敦</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs774/" target=_blank>斯托克城vs伯恩åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs3/" target=_blank>斯托克城vs加的夫城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs15/" target=_blank>斯托克城vs富勒å§?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13vs836/" target=_blank>斯托克城vs哈德斯菲尔德</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">热门对阵</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_hotVsTeam" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/838vs13/">诺丁汉森林vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs15/">维冈竞技vs富勒å§?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs6/">维冈竞技vs赫尔åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1140vs13/">布里斯托尔城vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/824vs13/">利兹联vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs13/">维冈竞技vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs779/">维冈竞技vs布莱克本</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/777vs13/">雷丁vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs1003/">维冈竞技vs卢顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1003vs13/">卢顿vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/779vs13/">布莱克本vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs912/">维冈竞技vs米尔沃尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs783/">维冈竞技vs米德尔斯å ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs837/">维冈竞技vs普雷斯顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/784vs13/">德比郡vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs829/">维冈竞技vs谢菲尔德星期ä¸?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/19vs13/">西布罗姆维奇vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs1140/">维冈竞技vs布里斯托尔城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/836vs13/">哈德斯菲尔德vs斯托克城</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/776vs784/">维冈竞技vs德比éƒ?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">推荐球队</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_showAbout" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com">足球直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com">CC体育å?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/shijiebei/">世界杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yazhoubei/">亚洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/ozb/">欧洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/og/">欧冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yg/">亚冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yc/">英超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/dj/">德甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/fj/">法甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yj/">意甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/xj/">西甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zc/">中超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/NBA/">NBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/CBA/">CBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zj/">中甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/ppq/">乒乓球直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/dianjing/">电竞直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/snk/">斯诺克直æ’?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>