ï»? 2020南锡队vs甘冈直播,南锡队vs甘冈视频直播|全场录像 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="南锡队vs甘冈,南锡队vs甘冈全场录像,南锡队vs甘冈视频直播"> <meta name="description" content="体育吧为您提供南锡队VS甘冈视频直播、南锡队VS甘冈文字直播、南锡队VS甘冈全场录像回放、南锡队VS甘冈比赛视频集锦、南锡队VS甘冈最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/788vs34/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="layout cf mt30 info-panel team-detail"><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_788.jpg" alt="南锡é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">南锡é˜?/p><p class="en">Nancy</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><div class="fl mt25 r-box t-name" style="width: 400px;"><div class="mt45 name" style="width: 400;padding-left: 45%;"><p class="cn" style="font-size: 50px;">VS</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="http://images.www.jzwxg.com/timg/team_34.jpg" alt="甘冈é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">甘冈é˜?/p><p class="en">Guingamp</p></div></div></div></div></div> <div class="hp-threeNav" style="width:1250px;padding-top:10px;"><div class="hp-threeNav-bd"><ul id="menu_MenuiteamList" class="hp-threeNav-item"><li class="on"><a href="/a/788vs34/">对阵首页</a></li><li><a href="/zhibo/788vs34/">视频直播</a></li><li><a href="/yuce/788vs34/">推荐预测</a></li><li><a href="/ask/788vs34/">赛事讨论</a></li><li class=""><a href="/shoufa/788vs34/">首发阵容</a></li><li class=""><a href="/wenzi/788vs34/">文字直播</a></li><li class=""><a href="/luxiang/788vs34/">比赛视频</a></li><li class=""><a href="/news/788vs34/">赛事新闻</a></li><li class=""><a href="/live/dianjing/" target="_blank">电竞直播</a></li><li class=""><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5直播</a></li><li class=""><a href="/bifen/" target="_blank">比分直播</a></li></ul></div></div> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">南锡队vs甘冈数据对比</span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank"> <img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_788.jpg" alt="南锡é˜? title="南锡é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue">南锡é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank"> <img src="http://images.www.jzwxg.com/timg/team_34.jpg" alt="甘冈" title="甘冈"></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue">甘冈</a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?8æœ?9æ—?21:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td class="w185"><a href='//www.jzwxg.com/sc/643/643299.htm' style='color: red;'>直播<s class="vline"></s></a><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?5æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td>0-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?4æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td>1-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?4æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?1æœ?3æ—?01:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">南锡é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?8æœ?9æ—?00:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="赛瑞贝肯">赛瑞贝肯</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?4æ—?23:59</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="埃皮内尔">埃皮内尔</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?1æ—?23:59</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs794/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_794/" target="_blank" class="cBlue" title="斯特拉斯å ?>斯特拉斯å ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?5æœ?6æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_191/" target="_blank" class="cBlue" title="奥尔è‰?>奥尔è‰?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/191vs788/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?5æœ?9æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_788/" target="_blank" class="cBlue" title="南锡">南锡</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs791/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_791/" target="_blank" class="cBlue" title="欧塞å°?>欧塞å°?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">甘冈</a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?8æœ?1æ—?23:59</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="尼奥ç‰?>尼奥ç‰?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?7æœ?9æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈IIé˜?>甘冈IIé˜?/a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="维那æ–?>维那æ–?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?5æœ?6æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_4751/" target="_blank" class="cBlue" title="格勒诺布å°?>格勒诺布å°?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/4751vs34/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?5æœ?9æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs981/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_981/" target="_blank" class="cBlue" title="沙托é²?>沙托é²?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?5æœ?2æ—?02:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_376/" target="_blank" class="cBlue" title="特鲁ç“?>特鲁ç“?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/376vs34/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team_34/" target="_blank" class="cBlue" title="甘冈">甘冈</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs670/" target=_blank>南锡队vs巴黎圣日尔曼</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs36/" target=_blank>南锡队vs里尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs26/" target=_blank>南锡队vs里昂</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs39/" target=_blank>南锡队vs圣埃蒂安</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs37/" target=_blank>南锡队vs马赛</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs32/" target=_blank>南锡队vs兰斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs31/" target=_blank>南锡队vs蒙彼利埃</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs33/" target=_blank>南锡队vs尼斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs794/" target=_blank>南锡队vs斯特拉斯å ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs27/" target=_blank>南锡队vs雷恩</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs22/" target=_blank>南锡队vs波尔å¤?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs373/" target=_blank>南锡队vs昂热</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs1276/" target=_blank>南锡队vs尼姆</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs40/" target=_blank>南锡队vs图卢å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs38/" target=_blank>南锡队vs南特</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs24/" target=_blank>南锡队vs摩纳å“?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs1240/" target=_blank>南锡队vs亚眠</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs374/" target=_blank>南锡队vs卡昂</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs34/" target=_blank>南锡队vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs790/" target=_blank>南锡队vs第戎</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs670/" target=_blank>甘冈vs巴黎圣日尔曼</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs36/" target=_blank>甘冈vs里尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs26/" target=_blank>甘冈vs里昂</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs39/" target=_blank>甘冈vs圣埃蒂安</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs37/" target=_blank>甘冈vs马赛</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs32/" target=_blank>甘冈vs兰斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs31/" target=_blank>甘冈vs蒙彼利埃</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs33/" target=_blank>甘冈vs尼斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs794/" target=_blank>甘冈vs斯特拉斯å ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs27/" target=_blank>甘冈vs雷恩</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs22/" target=_blank>甘冈vs波尔å¤?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs373/" target=_blank>甘冈vs昂热</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs1276/" target=_blank>甘冈vs尼姆</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs40/" target=_blank>甘冈vs图卢å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs38/" target=_blank>甘冈vs南特</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs24/" target=_blank>甘冈vs摩纳å“?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs1240/" target=_blank>甘冈vs亚眠</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs374/" target=_blank>甘冈vs卡昂</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/34vs790/" target=_blank>甘冈vs第戎</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">热门对阵</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_hotVsTeam" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs29/">南锡vs瓦朗谢纳</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4751vs34/">格勒诺布尔vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs791/">南锡vs欧塞å°?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/376vs34/">特鲁瓦vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs374/">南锡vs卡昂</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/374vs34/">卡昂vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs4751/">南锡vs格勒诺布å°?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/23vs34/">阿雅克肖vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs793/">南锡vs勒阿弗尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1242vs34/">克莱蒙vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs23/">南锡vs阿雅克肖</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs1242/">南锡vs克莱è’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4131vs34/">勒芒vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs34/">南锡vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs28/">南锡vs索肖</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/29vs34/">瓦朗谢纳vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4751vs34/">格勒诺布尔vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs791/">南锡vs欧塞å°?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/376vs34/">特鲁瓦vs甘冈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/788vs374/">南锡vs卡昂</a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">推荐球队</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_showAbout" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com">足球直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com">CC体育å?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/shijiebei/">世界杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yazhoubei/">亚洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/ozb/">欧洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/og/">欧冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yg/">亚冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yc/">英超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/dj/">德甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/fj/">法甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yj/">意甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/xj/">西甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zc/">中超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/NBA/">NBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/CBA/">CBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zj/">中甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/ppq/">乒乓球直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/dianjing/">电竞直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/snk/">斯诺克直æ’?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>