ï»? 2019埃尔切vs萨拉戈萨队视频直æ’?埃尔切vs萨拉戈萨队交战记å½?- CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="埃尔切vs萨拉戈萨é˜?埃尔切vs萨拉戈萨队全场录åƒ?埃尔切vs萨拉戈萨队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供埃尔切VS萨拉戈萨队视频直播、埃尔切VS萨拉戈萨队文字直播、埃尔切VS萨拉戈萨队全场录像回放、埃尔切VS萨拉戈萨队比赛视频集锦、埃尔切VS萨拉戈萨队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/84vs755/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="wrap"> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">埃尔切vs萨拉戈萨队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank"> <script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"921e2130ce0ac7b567bb6e94d4eab3abc6cf3b19-1573088762-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_84.jpg" alt="埃尔åˆ? title="埃尔åˆ? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_84.jpg" alt="埃尔åˆ? title="埃尔åˆ?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue">埃尔åˆ?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_win">èƒ?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_755.jpg" alt="萨拉戈萨é˜? title="萨拉戈萨é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_755.jpg" alt="萨拉戈萨é˜? title="萨拉戈萨é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue">萨拉戈萨é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_win">èƒ?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?8æœ?1æ—?03:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td>1-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?3æœ?7æ—?03:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td>1-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">埃尔åˆ?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?4æ—?03:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1234/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1234/" target="_blank" class="cBlue" title="米兰德斯">米兰德斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?8æ—?01:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1832/" target="_blank" class="cBlue" title="韦斯å?>韦斯å?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1832vs84/" target="_blank">2-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?2æ—?18:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1419/" target="_blank" class="cBlue" title="赫罗çº?>赫罗çº?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1419vs84/" target="_blank">0-2</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?6æ—?00:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs86/" target="_blank">1-1</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_86/" target="_blank" class="cBlue" title="巴列卡诺">巴列卡诺</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?2æ—?01:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="埃斯特雷马杜æ‹?>埃斯特雷马杜æ‹?/a></td><td>2-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_84/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔åˆ?>埃尔åˆ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">萨拉戈萨é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?1æœ?4æ—?01:30</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs386/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_386/" target="_blank" class="cBlue" title="拉斯帕尔马斯">拉斯帕尔马斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?7æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_387/" target="_blank" class="cBlue" title="希洪竞技">希洪竞技</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/387vs755/" target="_blank">4-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?1æ—?03:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs1234/" target="_blank">1-2</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1234/" target="_blank" class="cBlue" title="米兰德斯">米兰德斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?7æ—?03:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1823/" target="_blank" class="cBlue" title="富恩拉夫拉达">富恩拉夫拉达</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1823vs755/" target="_blank">2-1</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?3æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_759/" target="_blank" class="cBlue" title="努曼西亚">努曼西亚</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/759vs755/" target="_blank">0-1</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_755/" target="_blank" class="cBlue" title="萨拉戈萨">萨拉戈萨</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1821vs84/" target=_blank>阿尔科尔孔vs埃尔åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/98vs84/" target=_blank>阿尔梅里亚vs埃尔åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/978vs84/" target=_blank>阿尔瓦塞特vs埃尔åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1821/" target=_blank>埃尔切vs阿尔科尔å­?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs98/" target=_blank>埃尔切vs阿尔梅里äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs978/" target=_blank>埃尔切vs阿尔瓦塞ç‰?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs10596/" target=_blank>埃尔切vs奥瑞韦拉</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs87/" target=_blank>埃尔切vs奥萨苏纳</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs86/" target=_blank>埃尔切vs巴列卡诺</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1823/" target=_blank>埃尔切vs富恩拉夫拉达</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1419/" target=_blank>埃尔切vs赫罗çº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs833/" target=_blank>埃尔切vs皇家奥维耶多</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1215/" target=_blank>埃尔切vs加的æ–?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs753/" target=_blank>埃尔切vs科尔多瓦</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs384/" target=_blank>埃尔切vs拉科鲁尼äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs386/" target=_blank>埃尔切vs拉斯帕尔马斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1946/" target=_blank>埃尔切vs卢戈</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs4244/" target=_blank>埃尔切vs马哈达翁è¾?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs90/" target=_blank>埃尔切vs马拉åŠ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1234/" target=_blank>埃尔切vs米兰德斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs759/" target=_blank>埃尔切vs努曼西亚</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1827/" target=_blank>埃尔切vs蓬费拉迪çº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs755/" target=_blank>埃尔切vs萨拉戈萨</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs756/" target=_blank>埃尔切vs桑坦德竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1231/" target=_blank>埃尔切vs塔拉戈纳</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs758/" target=_blank>埃尔切vs特内里费</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/84vs1832/" target=_blank>埃尔切vs韦斯å?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/86vs84/" target=_blank>巴列卡诺vs埃尔åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1823vs84/" target=_blank>富恩拉夫拉达vs埃尔åˆ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/752vs84/" target=_blank>格拉纳达cfvs埃尔åˆ?/a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs95/" target=_blank>萨拉戈萨队vs巴塞罗那</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs80/" target=_blank>萨拉戈萨队vs马德里竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs96/" target=_blank>萨拉戈萨队vs皇家马德é‡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs93/" target=_blank>萨拉戈萨队vs赫塔è´?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs94/" target=_blank>萨拉戈萨队vs塞维利亚</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs88/" target=_blank>萨拉戈萨队vs巴伦西亚</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs830/" target=_blank>萨拉戈萨队vs阿拉维斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs681/" target=_blank>萨拉戈萨队vs毕尔巴鄂竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs92/" target=_blank>萨拉戈萨队vs皇家社会</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs89/" target=_blank>萨拉戈萨队vs皇家贝蒂æ–?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs385/" target=_blank>萨拉戈萨队vs埃瓦å°?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs1029/" target=_blank>萨拉戈萨队vs莱加内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs81/" target=_blank>萨拉戈萨队vs西班牙人</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs1419/" target=_blank>萨拉戈萨队vs赫罗çº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs91/" target=_blank>萨拉戈萨队vs莱万ç‰?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs85/" target=_blank>萨拉戈萨队vs比利亚雷亚尔</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs97/" target=_blank>萨拉戈萨队vs巴利亚多利德</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs83/" target=_blank>萨拉戈萨队vs维戈塞尔å¡?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs86/" target=_blank>萨拉戈萨队vs巴列卡诺</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/755vs1832/" target=_blank>萨拉戈萨队vs韦斯å?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>