ï»? 2019邓弗姆林队vs因弗内斯队视频直æ’?邓弗姆林队vs因弗内斯队交战记å½?- CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="邓弗姆林队vs因弗内斯é˜?邓弗姆林队vs因弗内斯队全场录åƒ?邓弗姆林队vs因弗内斯队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供邓弗姆林队VS因弗内斯队视频直播、邓弗姆林队VS因弗内斯队文字直播、邓弗姆林队VS因弗内斯队全场录像回放、邓弗姆林队VS因弗内斯队比赛视频集锦、邓弗姆林队VS因弗内斯队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/894vs1320/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="wrap"> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">邓弗姆林队vs因弗内斯队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank"> <script type="text/javascript" style="display:none"> //<![CDATA[ window.__mirage2 = {petok:"db5d3b96b427f8149295e722d69ee9a0fec12728-1573020518-1800"}; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/mirage2.min.js"></script> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_894.jpg" alt="邓弗姆林é˜? title="邓弗姆林é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_894.jpg" alt="邓弗姆林é˜? title="邓弗姆林é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue">邓弗姆林é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank"> <img data-cfsrc="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1320.jpg" alt="因弗内斯é˜? title="因弗内斯é˜? style="display:none;visibility:hidden;"><noscript><img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1320.jpg" alt="因弗内斯é˜? title="因弗内斯é˜?></noscript></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue">因弗内斯é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_lose">è´?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?5æœ?4æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?6æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">邓弗姆林é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?0æœ?0æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1484/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1484/" target="_blank" class="cBlue" title="阿布罗斯">阿布罗斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?2æ—?21:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林后备é˜?">邓弗姆林后备é˜?</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title=" 些路迪后备队"> 些路迪后备队</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林 ">邓弗姆林 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1488/" target="_blank" class="cBlue" title=" 艾尔è?> 艾尔è?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?8æ—?20:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_13587/" target="_blank" class="cBlue" title="罗斯郡U20 ">罗斯郡U20 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/13587vs894/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title=" 邓弗姆林U20"> 邓弗姆林U20</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?5æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_9107/" target="_blank" class="cBlue" title="摩顿 ">摩顿 </a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/9107vs894/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title=" 邓弗姆林"> 邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">因弗内斯é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2019å¹?0æœ?0æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1464/" target="_blank" class="cBlue" title="南部女王">南部女王</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs1320/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?1æ—?02:05</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs9107/" target="_blank"></a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_9107/" target="_blank" class="cBlue" title="摩顿">摩顿</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?0æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="艾布洛夫">艾布洛夫</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide">未知</td></tr><tr><td>2019å¹?8æœ?3æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_887/" target="_blank" class="cBlue" title="邓迪è?>邓迪è?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/887vs1320/" target="_blank">4-1</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?7æœ?8æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_888/" target="_blank" class="cBlue" title="邓迪fc">邓迪fc</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/888vs1320/" target="_blank">1-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs894/" target=_blank>阿布罗斯vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1488vs894/" target=_blank>艾尔联vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7608vs894/" target=_blank>艾洛亚竞技vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9406vs894/" target=_blank>爱丁å ?vs 邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4732vs894/" target=_blank>爱丁堡城vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/887vs894/" target=_blank>邓迪联vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7602/" target=_blank>邓弗姆林 vs 艾比安流æµ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/" target=_blank>邓弗姆林 vs 艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7608/" target=_blank>邓弗姆林 vs 艾洛äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs890/" target=_blank>邓弗姆林 vs 希伯尼安</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1484/" target=_blank>邓弗姆林vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1346/" target=_blank>邓弗姆林vs阿尔比恩流浪</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/" target=_blank>邓弗姆林vs艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7608/" target=_blank>邓弗姆林vs艾洛亚竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs888/" target=_blank>邓弗姆林vs邓迪fc</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs887/" target=_blank>邓弗姆林vs邓迪è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs887/" target=_blank>邓弗姆林vs邓迪联队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs6492/" target=_blank>邓弗姆林vs法基å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1342/" target=_blank>邓弗姆林vs罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs9107/" target=_blank>邓弗姆林vs摩顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7615/" target=_blank>邓弗姆林vs南后</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs943/" target=_blank>邓弗姆林vs帕尔蒂克</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1320/" target=_blank>邓弗姆林vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13580vs894/" target=_blank>哈茨U20 vs 邓弗姆林U20</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/15131vs894/" target=_blank>凯尔蒂赫æ–?vs 邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1342vs894/" target=_blank>罗斯郡vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/13587vs894/" target=_blank>罗斯郡U20 vs 邓弗姆林U20</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/895vs894/" target=_blank>马瑟韦尔后备é˜?vs 邓弗姆林后备é˜?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9107vs894/" target=_blank>摩顿 vs 邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9107vs894/" target=_blank>摩顿vs邓弗姆林</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/891vs1320/" target=_blank>阿伯ä¸?vs 因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1488vs1320/" target=_blank>艾尔联vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7608vs1320/" target=_blank>艾洛亚竞技vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1336vs1320/" target=_blank>彼得海德vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/888vs1320/" target=_blank>邓迪fcvs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/887vs1320/" target=_blank>邓迪联vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1320/" target=_blank>邓弗姆林vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/6492vs1320/" target=_blank>法基克vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/893vs1320/" target=_blank>哈茨vs 因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/10816vs1320/" target=_blank>科莱池那库丁 vs 因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1342vs1320/" target=_blank>罗斯郡vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9107vs1320/" target=_blank>摩顿vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs1320/" target=_blank>南部女王vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7615vs1320/" target=_blank>南后vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/943vs1320/" target=_blank>帕尔蒂克vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs7757/" target=_blank>因弗内斯 vs 拉茨流浪è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1342/" target=_blank>因弗内斯 vs 罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs896/" target=_blank>因弗内斯 vs 圣约翰斯é€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1488/" target=_blank>因弗内斯vs艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs7608/" target=_blank>因弗内斯vs艾洛亚竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs887/" target=_blank>因弗内斯vs邓迪è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs894/" target=_blank>因弗内斯vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs6492/" target=_blank>因弗内斯vs法基å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1461/" target=_blank>因弗内斯vs拉茨流浪</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1342/" target=_blank>因弗内斯vs罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs9107/" target=_blank>因弗内斯vs摩顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs7615/" target=_blank>因弗内斯vs南后</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs943/" target=_blank>因弗内斯vs帕尔蒂克</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/jquery.lazyload.min.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/script.js" charset="gb2312"></script> <script> $(function () { $('.content_match_tab li') .on("click", function () { var _index = $(this).index(); $(this).children('a').addClass('active').parent().siblings().children('a').removeClass('active'); $('.content_match>div').eq(_index).show().siblings().hide(); $(window).trigger("resize"); // for image lazy load }) .eq(0).children('a').addClass('active'); $("img.lazy").lazyload({ effect: "fadeIn", failure_limit: 10 }); }); </script> <script> $(".no-complete-match").on("click", function () { $(".after-today").show(); $(".before-today").hide(); $(".today").addClass("active"); }).click(); $(".complete-match").on("click", function () { $(".after-today").hide(); $(".before-today").show(); $(".today").addClass("active"); }); $('.to-top').on("click", function () { $('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500); $(this).removeClass("active"); }) $(window).scroll(function () { if ($(window).scrollTop() >= 122) { $('.content_match_fixed').css({"position": "fixed", "top": "0", "left": "auto"}) } else { $('.content_match_fixed').css({"position": "absolute", "top": "auto", "left": "0"}) } }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>