ï»? 2020邓弗姆林队vs因弗内斯队直æ’?邓弗姆林队vs因弗内斯队视频直播|全场录像 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="邓弗姆林队vs因弗内斯é˜?邓弗姆林队vs因弗内斯队全场录åƒ?邓弗姆林队vs因弗内斯队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供邓弗姆林队VS因弗内斯队视频直播、邓弗姆林队VS因弗内斯队文字直播、邓弗姆林队VS因弗内斯队全场录像回放、邓弗姆林队VS因弗内斯队比赛视频集锦、邓弗姆林队VS因弗内斯队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.jzwxg.com/a/894vs1320/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="layout cf mt30 info-panel team-detail"><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_894.jpg" alt="邓弗姆林é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">邓弗姆林é˜?/p><p class="en">Dunfermline</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><div class="fl mt25 r-box t-name" style="width: 400px;"><div class="mt45 name" style="width: 400;padding-left: 45%;"><p class="cn" style="font-size: 50px;">VS</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1320.jpg" alt="因弗内斯é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">因弗内斯é˜?/p><p class="en">Inverness C.T.</p></div></div></div></div></div> <div class="hp-threeNav" style="width:1250px;padding-top:10px;"><div class="hp-threeNav-bd"><ul id="menu_MenuiteamList" class="hp-threeNav-item"><li class="on"><a href="/a/894vs1320/">对阵首页</a></li><li><a href="/zhibo/894vs1320/">视频直播</a></li><li><a href="/yuce/894vs1320/">推荐预测</a></li><li><a href="/ask/894vs1320/">赛事讨论</a></li><li class=""><a href="/shoufa/894vs1320/">首发阵容</a></li><li class=""><a href="/wenzi/894vs1320/">文字直播</a></li><li class=""><a href="/luxiang/894vs1320/">比赛视频</a></li><li class=""><a href="/news/894vs1320/">赛事新闻</a></li><li class=""><a href="/live/dianjing/" target="_blank">电竞直播</a></li><li class=""><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5直播</a></li><li class=""><a href="/bifen/" target="_blank">比分直播</a></li></ul></div></div> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">邓弗姆林队vs因弗内斯队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank"> <img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_894.jpg" alt="邓弗姆林é˜? title="邓弗姆林é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue">邓弗姆林é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_win">èƒ?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank"> <img src="https://images.www.jzwxg.com/timg/team_1320.jpg" alt="因弗内斯é˜? title="因弗内斯é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue">因弗内斯é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?2æœ?6æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td>1-2</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?5æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?2æœ?1æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td>2-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?9æœ?4æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td>0-1</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?5æœ?4æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">邓弗姆林é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?3æœ?4æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_888/" target="_blank" class="cBlue" title="邓迪fc">邓迪fc</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/888vs894/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?1æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_943/" target="_blank" class="cBlue" title="帕尔蒂克">帕尔蒂克</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/943vs894/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?7æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1464/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1464/" target="_blank" class="cBlue" title="南部女王">南部女王</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?5æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1484/" target="_blank" class="cBlue" title="阿布罗斯">阿布罗斯</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs894/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?9æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_894/" target="_blank" class="cBlue" title="邓弗姆林">邓弗姆林</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs887/" target="_blank">2-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_887/" target="_blank" class="cBlue" title="邓迪è?>邓迪è?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">因弗内斯é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?3æœ?8æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs943/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_943/" target="_blank" class="cBlue" title="帕尔蒂克">帕尔蒂克</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?4æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1484/" target="_blank" class="cBlue" title="阿布罗斯">阿布罗斯</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs1320/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?1æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1464/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1464/" target="_blank" class="cBlue" title="南部女王">南部女王</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?7æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1489/" target="_blank" class="cBlue" title="阿洛åŽ?>阿洛åŽ?/a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1489vs1320/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?4æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1320/" target="_blank" class="cBlue" title="因弗内斯">因弗内斯</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1486/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.jzwxg.com/team/team_1486/" target="_blank" class="cBlue" title="格里诺克莫顿">格里诺克莫顿</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs894/" target=_blank>阿布罗斯vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1489vs894/" target=_blank>阿洛厄vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1488vs894/" target=_blank>艾尔联vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7608vs894/" target=_blank>艾洛亚竞技vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9406vs894/" target=_blank>爱丁å ?vs 邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/4732vs894/" target=_blank>爱丁堡城vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/888vs894/" target=_blank>邓迪fcvs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/887vs894/" target=_blank>邓迪联vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7602/" target=_blank>邓弗姆林 vs 艾比安流æµ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/" target=_blank>邓弗姆林 vs 艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7608/" target=_blank>邓弗姆林 vs 艾洛äº?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs890/" target=_blank>邓弗姆林 vs 希伯尼安</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1484/" target=_blank>邓弗姆林vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1346/" target=_blank>邓弗姆林vs阿尔比恩流浪</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1489/" target=_blank>邓弗姆林vs阿洛åŽ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/" target=_blank>邓弗姆林vs艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7608/" target=_blank>邓弗姆林vs艾洛亚竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs888/" target=_blank>邓弗姆林vs邓迪fc</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs887/" target=_blank>邓弗姆林vs邓迪è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs887/" target=_blank>邓弗姆林vs邓迪联队</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs6492/" target=_blank>邓弗姆林vs法基å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1486/" target=_blank>邓弗姆林vs格里诺克莫顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1342/" target=_blank>邓弗姆林vs罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs9107/" target=_blank>邓弗姆林vs摩顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1464/" target=_blank>邓弗姆林vs南部女王</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs7615/" target=_blank>邓弗姆林vs南后</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs943/" target=_blank>邓弗姆林vs帕尔蒂克</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1320/" target=_blank>邓弗姆林vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs895/" target=_blank>邓弗姆林后备队vs马瑟韦尔后备é˜?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1486vs894/" target=_blank>格里诺克莫顿vs邓弗姆林</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/891vs1320/" target=_blank>阿伯ä¸?vs 因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs1320/" target=_blank>阿布罗斯vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1489vs1320/" target=_blank>阿洛厄vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1488vs1320/" target=_blank>艾尔联vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7608vs1320/" target=_blank>艾洛亚竞技vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1336vs1320/" target=_blank>彼得海德vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/888vs1320/" target=_blank>邓迪fcvs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/887vs1320/" target=_blank>邓迪联vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1320/" target=_blank>邓弗姆林vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/6492vs1320/" target=_blank>法基克vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1486vs1320/" target=_blank>格里诺克莫顿vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/893vs1320/" target=_blank>哈茨vs 因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/10816vs1320/" target=_blank>科莱池那库丁 vs 因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1342vs1320/" target=_blank>罗斯郡vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/9107vs1320/" target=_blank>摩顿vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs1320/" target=_blank>南部女王vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/7615vs1320/" target=_blank>南后vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/943vs1320/" target=_blank>帕尔蒂克vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs7757/" target=_blank>因弗内斯 vs 拉茨流浪è€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1342/" target=_blank>因弗内斯 vs 罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs896/" target=_blank>因弗内斯 vs 圣约翰斯é€?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1484/" target=_blank>因弗内斯vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1489/" target=_blank>因弗内斯vs阿洛åŽ?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1488/" target=_blank>因弗内斯vs艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs7608/" target=_blank>因弗内斯vs艾洛亚竞技</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs888/" target=_blank>因弗内斯vs邓迪FC</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs887/" target=_blank>因弗内斯vs邓迪è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs894/" target=_blank>因弗内斯vs邓弗姆林</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs6492/" target=_blank>因弗内斯vs法基å…?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1320vs1486/" target=_blank>因弗内斯vs格里诺克莫顿</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.jzwxg.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">热门对阵</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_hotVsTeam" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs1320/">南部女王vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs943/">邓弗姆林vs帕尔蒂克</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/943vs1320/">帕尔蒂克vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1486vs1320/">格里诺克莫顿vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1486/">邓弗姆林vs格里诺克莫顿</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1484vs1320/">阿布罗斯vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1489vs1320/">阿洛厄vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1464/">邓弗姆林vs南部女王</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs887/">邓弗姆林vs邓迪è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/887vs1320/">邓迪联vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1320/">邓弗姆林vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs888/">邓弗姆林vs邓迪fc</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1488vs1320/">艾尔联vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/888vs1320/">邓迪fcvs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/">邓弗姆林vs艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1484/">邓弗姆林vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1484/">邓弗姆林vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/1464vs1320/">南部女王vs因弗内斯</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1488/">邓弗姆林 vs 艾尔è?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/a/894vs1484/">邓弗姆林vs阿布罗斯</a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">推荐球队</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_showAbout" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.jzwxg.com">足球直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com">CC体育å?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/shijiebei/">世界杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yazhoubei/">亚洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/ozb/">欧洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/og/">欧冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yg/">亚冠直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yc/">英超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/dj/">德甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/fj/">法甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/yj/">意甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/xj/">西甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zc/">中超直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/NBA/">NBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/CBA/">CBA直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/zj/">中甲直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/ppq/">乒乓球直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/dianjing/">电竞直播</a></li> <li><a href="http://www.jzwxg.com/live/snk/">斯诺克直æ’?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.jzwxg.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.jzwxg.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.jzwxg.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.jzwxg.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.jzwxg.com/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jzwxg.com/">bet356ÌåÓýÔÚÏß</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>